Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

 

Статут школи (нова редакція)

Сертифікат навчального закладу

  Кошторис на 2023 р.

кошторис на 2022                     

 Структура та органи управління закладом

Мова освітнього процесу

Наявнісить вакантних посад, порядок і умови проведення конкурса на їх заміщення

 Матеріально-технічне забезпечення закладу

Умови доступності закладу для навчання  осібз особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

 Перелік додаткових освітніх послуг

 Інформація про використання публічних коштів

 Кадровий склад вчителів заклад 2020-2021

Освітні програми, що реалізуються в закладі 2020-2021

Територія обслуговування, закріплена за закладом 2020-2021

Фактична кількість учнів  2020-2021

 Фінансування закладу за період з 01.01.2019 по 01.01.2020

Положення

Правила поведінки учнів у школі

фінансування за І півріччя 2020 рік

Фінансування закладу за 2020 рік

Положення про академічну доброчесність

Курсова підготовка за 2020 рік

Фінансування за 2020 рік

Профілактичні заходи батьків і дітей щодо компетентностей безпечної поведінки в цифровому середовищі

Наказ про звільнення здобувачів освіти  4 та 9 класів від проходженя державної підсумкової атестації

Звіт про надходження та використання коштів за І квартал 2021 року

Типовий штатний розпис на 2021 навчальний рік